• Mechaniczne pozyskanie i zrywka drewna
  • Wycinka drzew trudnych
  • Rekultywacja gruntów
  • Wykonywanie rabatów frezem leśnym lub koparką
  • Wykonanie orki pogłębiaczem
  • Rozdrabnianie pozostałości odroślowych i pozrębowych
  • Mulczowanie terenu
  • Zabiegi pielęgnacyjne upraw leśnych i porolnych
  • Zalesienia i ogrodzenia gruntów porolnych
  • Zabiegi hodowlane w lasach